Avand Danesh Publishing Books Store

Search
داده‌های بزرگ
ارتقای تصمیم‌گیری و عملکرد با استفاده از داده‌های بزرگ هوشمند، تحلیل‌شناسی و معیارها
Bernard Marr، دکتر مرتضی موسی‌خانی، مهندس رامین مولاناپور، سعید جلالیان، حامد حیدری (مترجم)
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۶۷۹-۶۹-۰
۱۶۰ صفحه
پاییز ۱۳۹۶ - چاپ اول
نسخه جدید این کتاب در حال چاپ است.
هوشمند باشید- یاد بگیرید که نوید داده‌های بزرگ را به نتایج واقعی تبدیل کنید
صحبت‌های بسیاری در مورد داده‌های بزرگ وجود دارد. همگی ما باید مفهوم و کارکردهای داده‌های بزرگ را بدانیم. اما آنچه که شما را متمایز می‌سازد دانش استفاده از آن در جهت کسب نتایج واقعی و قابل اعتماد و همچنین بهره‌بردن در جهت بهبود عملکرد است.
داده‌های بزرگ به شما نشان می‌دهند که چگونه از شیوه‌هایی که شرکت‌های پیشگام برای دستیابی به ابعاد جدید سودآوری به کار می‌گیرند، استفاده کنید. شما از توضیحات شفاف و مثال‌های بی‌شمار این کتاب می‌آموزید که چگونه سازمان‌های و کوچک و بزرگ موفق از مدل هوشمند برای پیشبرد اهدافشان استفاده می‌کنند:
  شروع با استراتژی
  اندازه‌گیری معیارها و داده‌ها
  استفاده از تحلیل‌شناسی
  گزارش‌دهی نتایج تحلیل‌ها
  تغییر شکل کسب و کار