Avand Danesh Book Store

Search
چنین کنند بزرگان
ویل کاپی
برگردان: نجف دریابندری
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۹۰۸۲۱-۶-۶
۱۸۴ صفحه، قطع رقعی، جلد شومیز
تابستان ۱۳۹۴، چاپ چهاردهم، نشر آوند دانش
نسخه جدید این کتاب در حال چاپ است.
انتشار این کتاب فرصت مساعدی است برای همه‌ی کسانی که احیاناً همیشه منتظر بوده‌اند نویسنده‌ی این سطور خود را در وضع نامساعدی قرار دهد: زیرا که در این کتاب مترجم نه‌تنها اصل امانت در ترجمه را زیر پا گذاشته، بلکه در حقیقت می‌توان گفت که به هیچ اصلی پایبند نمانده است. در کتاب حاضر، چنان که اشاره شد، قطعات فراوانی از متن اصلی ساقط شده، در قطعات ترجمه شده نیز جملات و عبارات فراوانی از قلم افتاده و به‌جای آن‌ها، حتی در جاهای نامربوط دیگر، جملات و عبارات جعلی فراوانی گنجانیده شده است که به علت جعلی بودن در متن اصلی به‌هیچ وجه دیده نمی‌شوند. هم‌چنین در ضبط فارسی اعلام تاریخی و جغرافیائی هیچ قاعد‌ه‌ی معینی جز سلیقه‌ی شخصی رعایت نشده و معادل لاتین اعلام نیز در پای صفحات نیامده. در عوض فضای گرانبهای پای صفحات به توضیحات غیر لازم اختصاص یافته است که غرض از آن‌ها، نه‌تنها برای خوانندگان بلکه برای خود مترجم نیز، روشن نیست. به علاوه، مترجم چه در مقدمه‌ی کتاب و چه در پشت جلد از آوردن شرح حال نویسنده، ولو به اختصار، به منظر روشن کردن ذهن خوانندگان، غفلت ورزیده؛ به‌ طوری که خوانندگان ناچار خواهند بود طبق معمول با ذهن تاریک به خواندن کتاب بپردازند و با این کیفیت معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود. از همه‌ی این‌ها گذشته، مترجم اسم کتاب را هم بدون ضرورت خاص تغییر داده و در نتیجه ناچار شده است اسم دیگری روی کتاب بگذارد که با عنوان اصلی فرق دارد، مضافاً به‌این که ممکن است فکر و حواس خوانندگان زیرک را هم به طرز غیر لازمی پرت کند. به این ترتیب می‌بینیم مترجم خود را مستوجب انواع و اقسام انتقادات و حملات جوانمردانه و ناجوانمردانه ساخته است و معلوم نیست چه نیروئی خواهد توانست او را از ورطه‌ی نیستی نجات بخشد.
لیست ناشران